119/10 หมู่ที่ 2
ตำบล  หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ประเทศไทย


info@udonthaihouse.com
โทรศัพท์ : +66(0)42 204 014

     


appartements
   

   อพาร์ทเม้น
        THB
1'400
         ครัว
    เตียง 6 ฟุต