119/10 หมู่ที่ 2
ตำบล  หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ประเทศไทย


thomas@udonthaihouse.com
โทรศัพท์ : +66(0)42 204 014
มือถือ : +66(0)86 235 36 63

     


drinks
   

รายการอาหาร
PDF

อาหารเช้า
อาหารยุโรป
พาสต้า / พิซซ่า

อาหารไทย
เครื่อองดื่ม