119/10 หมู่ที่ 2
ตำบล  หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ประเทศไทย


thomas@udonthaihouse.com
โทรศัพท์ : +66(0)42 204 014
มือถือ : +66(0)86 235 36 63

     


thomas resort normalroom
   

ห้องพักทั่วไป
THB

800
เตียง 6 ฟุต